QUO VADIS LEGISLATOR? O încercare de critică a legilor prin raportare la principii Avocat dr. Florin Ciutacu propune spre dezbatere critica, din punct de vedere sincronic și diacronic, a sistemului legislativ din România, după anul 1989

    28 Martie 2013
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 

Reconstituirea și constituirea proprietății private în România după anul 1989

Argument

Proprietatea se dobândeşte nu numai prin intermediul unui lucru şi al voinţei subiective, ci deopotrivă prin mijlocirea unei alte voinţe şi, în consecinţă, ea există într-o voinţă comună (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principiile filosofiei dreptului).

 

O constantă a societăţilor omeneşti, a lui homo philosophicus, o constituie principiul potrivit căruia proprietatea privată constituie baza libertăţii  (Alan Ryan, Proprietatea) - avem în vedere libertatea în înţelesul ei cel mai larg - libertăţile civile, economice, politice ş.a. Considerăm că dreptul de proprietate (şi celelalte drepturi reale), privit în el însuşi apare ca fiind relativ static, valenţa dinamicităţii apărând atunci când el este analizat în cadrul unor raporturi obligaţionale. Sentimentul proprietăţii este deplin când bunurile ce fac obiectul dreptului de proprietate sunt relaţionate intelectual-volitiv cu voinţele altor persoane care deţin în proprietate alte bunuri, încheind apoi acte juridice, contribuind astfel la întregirea acestui sentiment, echilibrând satisfacerea dorinţelor şi nevoilor. Starea de drept real este greu de conceput fără relaţionarea cu alte stări de drept real sau cu stări de fapt care conduc la stare de drept real (uzucapiunea).

 

Reconstituire si constituire a dreptului de proprietate privata.

Cazul Romaniei dupa anul 1989

Existând proprietate privată, cetățenii pot înfrânge reticentele mandatarilor lor – guvernanți -, putându-i obliga să legifereze în interesul cetățeanului - mandat, nu al mandatarilor și/sau al unor terți.

După anul 1989, în România, prin constituirea de drept de proprietate privata, dublată de reconstituire, prin masuri legislative, se putea frâna, indirect (sau cel puțin ar  fi existat o serioasă concurență), trecerea  frauduloasă de bunuri din proprietatea publică în proprietatea privată (prin privatizări la negru, prin înființare de firme capușă ori cesionare de intreprinderi întregi  fără licitații organizate netransparent, toate privatizări la negru). Apoi, retrocedările bunurilor ce aparținuseră persoanelor fizice sau persoanelor juridice de drept privat înainte de 1948, ar fi însemnat nu numai o dreaptă reparație juridică, economică și morală, dar și un semnal pozitiv pentru investițiile străine în România. Un alt efect al unor asemenea măsuri ar fi fost formarea unei clase de mijloc - intelectuali, tehnicieni, muncitori calificați - printr-o corectă constituire (reala reformă agrară, reală și echilibrată privatizare în industrie si servicii), uneori dublată de reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri ce au fost declarate ca fiind proprietate publică după 1989 (a se vedea de pildă Legea nr. 15/ 1990 privind regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat). Astfel încât sentimentul proprietății private, primul sentiment ce trebuia (re)creat de regimurile alese după anul 1989, atât în favoarea  cetățenilor ce creaseră proprietate în perioada 1948-1989, cât și în favoarea celor ce deținuseră proprietate privată înainte de 1948 nu a fost  dăruit de cei aleși după anul 1989, lăsând ca acest sentiment al proprietății să îl simtă și să îl trăiască doar o categorie restrânsă de populație, marea majoritate fiind tot dintre cei ce îl avuseseră și înainte 1989 (varful de lance fiind reprezentat de asa-zisii îndoctrinați activiști PCR). S-a ajuns  astfel, printr-o greșită apreciere a conceptelor  înseși  (proprietate, concurența), dar și printr-o greșită  aplicare a acestora  (atâta cât au fost considerate) la situația actuală, în care sentimentul proprietății este deturnat în conținutul său. Așa încât, după ce în perioada 1990-1996 s-a constituit proprietate privată aproape exclusiv  în favoarea unei pături mici a populației (în genere neîndreptățită  moralicește), și după ce s-a reconstituit dreptul de proprietate, dar cu mari eforturi și provocate aproape  exclusiv din exteriorul țării ori de interese populiste (a se vedea Legea nr.18/1991, prin care li s-a insuflat  țăranilor sentimentul ca Iliescu ne-a dat pământ), iar despre constiuire de drept  de proprietate, ca politică de stat, aproape că aceasta nici nu a avut loc, în perioada  1996-2000 același tip de politică a fost aplicat. Constituirea desfășurată în perioada anterioară s-a consolidat, reconstituirea s-a cosmetizat doar, iar constituirea reală și substanțială de drept de proprietate privată nu a avut loc. După realizarea și consolidarea dreptului de proprietate privată s-ar fi putut vorbi de dinamizarea acestuia, de crearea condițiilor valorificării bunurilor ce fac obiectul  acestui drept (legi de creditare favorabile, legi  fiscale neimpovărătoare s.a.). Iar după anul 2000 situația se perpetuează, pana, iata, în anul de grație 2013. Astfel, proprietatea publică  este înca un mijloc de realizare de venituri pentru  alesi. Care să fie rațiunea faptului că nici acum bunurile proprietate publică  nu sunt clar evidențiate (in totum ed totaliter) în patrimoniul statului și al unităților administrative- teritoriale (Legea  nr .  213/1998  privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia stipula un termen de 6 luni pentru realizarea de anexe de către deținători în care să se evidențieze bunurile pe care le posedă)? În privința reconstituirii dreptului de proprietate privată, Legea nr. 10/2001 și cele adoptate ulterior s-au aplicat destul  de greu. Cât privește  constituirea în favoarea omului de rând, acesta  deja și-a luat gândul. S-a ajuns  ca omul obișnuit să imite și să-și dorească să fie precum clasa îmbogățiților peste  noapte, dacă nu cumva apelează la milă acestora ori au migrat și migrează în masă în Occident, la cules de căpșuni. Păcat! În perioada de după 1989 se putea reda poporului român sentimentul demnității, dobândit cu greu  începând de la crearea  României moderne, dar aproape distrus în perioada comunistă!

 

Care este procesul legislativ din România în ceea ce privește recrearea și consolidarea dreptului de proprietate privată? (urmeaza).

 

28 martie 2013

Prof.univ.dr. Florin CIUTACU, Avocat

Editorial

DEMNITATEA DE LA „FRONTIERA ALBASTRĂ”

News image

România a intrat în UE, nu doar pentru că și-a dorit asta, ci și fiindcă uniunea avea nevoie de România. Dar UE a avut grijă să sugereze că a făcut un pic de concesie la admiterea noastră. Bune jucat ...

IZ PENAL | Comentarii

Mai mult...

Ultimele articole

DNA ”TOPEȘTE” CONTRACTUL DE DESZĂPEZIRE DINTRE PRIMĂRIA BAIA MARE ȘI SOCIETATEA ROSAL
Directorul societății Rosal, Bogdan Niculescu, audiat la DNA cu privire la șpăgile date către P
MĂCEL ÎN PARCUL MUNICIPAL DIN BAIA MARE
Autoritățile municipale din Baia Mare, plictisite probabil de zilele ploioase din ultima perioadă
CITY MANAGERUL BĂII MARI A APROBAT DEPOZITAREA NĂMOLURILOR CARE AU ÎMPUȚIT MUNICIPIUL ÎN APROPIEREA LOCUINȚELOR
În această primăvară asupra unei bune părți a Municipiului Baia Mare s-a abătut un miros insu
ECOLOGIȘTI MARAMUREȘENI... POLUATORI RATAȚI
În foarte multe cazuri, oamenii își încearcă norocul în viață în mai multe locuri. Uneori r
PRAF ȘI PULBERE DE MILIOANE DE EURO PE IAZURILE DE DECANTARE
Lucrările de închidere a perimetrelor miniere au înghițit de-a lungul ultimilor ani sume mai mul
PULPE DE PORC LA ”FESTIVALUL MANGALIȚA” DIN MARAMUREȘ
Lăudabilă de altfel inițiativa de a organiza un festival prin care să se promoveze rasa de porc
SENZAȚIONAL!!! ÎN BAIA MARE S-A INVENTAT O VOPSEA SPECIALĂ:  ”ȚINE UN SINGUR AN”
În mai puțin de un an de la vopsire, podurile băimărene arată ca după război După ce
OFFSHORELEAKS. PARADISUL TERESTRU (ȘI FISCAL)
Paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice (BIV) e întreținut de o rețea de „directori-p
De aproape doi ani, MUNICIPALITATEA DIN BAIA MARE ÎNCALCĂ LEGEA. LEGEA 153/2011
Pentru un tânăr prim-edil, ambiția de a intra în cartea recordurilor naționale e de apreciat. C

Galerie foto: Praful mineritului

Contact IzPenal

S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTION S.R.L.
Baia Mare, Bd. Bucureşti nr.53,
Tel: 0743.195.222; E-mail: megatronic.wp@gmail.com

Copyright © 2011 S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTION S.R.L.