Cine este Avocat prof.univ.dr. Florin CIUTACU - Români cu care ne mândrim


Avocat prof.univ.dr. Florin Ciutacu este specialist în „Drept civil, Teoria generală a obligaţiilor”, cu teza de doctorat susţinută în cadrul Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Române, tema fiind "Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale". De asemenea, a predat cursuri de Drept Comercial, Dreptul proprietăţii intelectuale, Drept civil. Introducere. Subiectele Drepului civil, Drept civil. Drepturile reale, la diverse Facultăţi de drept, precum şi la Institutul Naţional al Magistraturii.

În perioada 15 martie 1999 - 31 octombrie 2000, Florin Ciutacu a fost expert şi apoi consilier şi coordonator al Departamentului Juridic a Preşedinţiei României.
Domnul Florin Ciutacu este avocat în Baroul Bucureşti, specializat în Drept civil şi Drept comercial. De asemenea, domnia sa este membru al Curţii de Arbitraj Internaţional de la Londra (LCIA), Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Internaţional de la Viena (VIAC), Membru al AIA (Asociaţia Italiana de Arbitraj de la Roma), Arbitru şi mediator in cadrul Centrului de Mediere şi Arbitraj al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO).
De asemenea, sunt relevante în cariera av.dr Florin Ciutacu studiile de specialitate reprezentative publicate în ţară şi străinătate, care vin în ajutorul celor care profesează atât în domeniul juridic, cât şi în domeniile economic, şi bineînţeles în domeniul proprietatii intelectuale, lucrările domnie sale fiind deosebit de utile tuturor celor interesaţi de domeniul dreptului.
Din cele peste 70 de lucrări de drept - monografii, Coduri adnotate, cursuri universitare, culegere de practică judiciară comentată, studii, articole şi comentarii - , publicate la edituri prestigioase din ţară şi străinătate este necesar să amintim: "Unfair Suretyship. Raport de ţară. România" publicat la Oxford University Presss; studiul "Dreptul bancar în România. Raport de ţară. România" publicat în lucrarea "Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht", Editura Springer; "Codul civil adnotat", Editura Monitorul Oficial, 2007; „Set-off – Compensatia”, proiect de cercetare realizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Fribourg, Elveţia; ”Vânzarea cu pact de răscumpărare” studiu publicat în Iustitia, revistă a Baroului Dolj; Contract de cercetare cu Institut fur Finanzdienstleistungen e.V, Hamburg, Germania, pentru studiul “The legal situation in Romania to the study on the impact of Directive 202/65/EC concerning the distance marketing of consumer fiancial services for the European Commission” publicat pe 30 iunie 2008; “Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale, Editura Themis Cart, 2006”s.a.
Face parte din comitetul de redacţie al câtorva prestigioase reviste de specialitate.
În 2011, la iniţiativa av.dr. Florin Ciutacu, ia fiinţă Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Comparat şi al Dreptului Internaţional Privat -www.racips.org, iar în acest an, 2013, a înfiinţat Asociaţia Română pentru Studiul Dreptului Bancar şi a Pieţei de Capital, la care este membru fondator şi preşedinte.
Av.dr.Florin Ciutacu uimeşte citititorii şi cu o activitate ştiinţifică impresionantă. Până în momentul fondării celor două asociaţii, şi nu numai,  acesta s-a implicat în mai multe proiecte de cercetare ştiinţifică, fiind membru a numeroase instituţii şi asociaţii din ţară şi străinătate dintre care amintim:  începând cu anul 2011 este membru activ al Academy of European Private Lawers, din Pavia, Italia; in 1999, 2001-2002 a fost membru al Grupului ESEN 1 şi 2 - Evaluarea Stării Economiei Naţionale, iar începând cu anul  2007 este  membru al SECOLA (Society of European Contract Law), membru al EALE (European Association of Law and Economics), dar şi al ECRC (European Coalition of Responsable Credit) unde participă ca şi membru la conferinţe în Amsterdam, Barcelona, Bruxelles, Londra. În 2008 participă la Conferinţa de la Trier, în calitate de colaborator ERA - Academy of European Law. Tot în acelaşi an participă la Conferinţa anuală de la Torino, în calitate de membru COR - The Common Core of European Private Law. De asemenea, este membru al Center of European Studies (SUA), colaborator Center of Economic & Social Inclusion din Londra, colaborator National Community Reinvestment din Washington, DC, SUA,  dar şi colaborator Max-Planck-Institὔt fὔr aὔslandisches und international privatrecht, cu sediul în Hamburg, Germania.
A conferenţiat pe diverse teme de drept, în ţară şi în străinătate printre care se numără: Conferinta "Public Policy, fundamental rights and horizontal governance in European Law" coordonat de prof. Aurelia Colombi Ciacchi, la Universitatea Groningen; a susţinut conferinţe pe tema Noului Cod civil la Universitatea "George Bacovia" din Bacău, Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Financiar Bancară din Bucureşti, dar şi la numeroase Barouri de avocati din ţară: Bucureşti, Vrancea, Sălaj, Galaţi, Neamţ, Mehedinţi, Dâmboviţa, Prahova, în colaborare cu Camere ale Notarilor Publici din localităţile respective. Este participant la numeroase proiecte de cercetare, cum ar fi: Proiectul "Imoral Contracts in Europe", coordonat de Common Core of European Private Law,  Italia; Proiectul "Dreptul european al persoanelor", coordonat de Secţiunea Perugia-Assisi a Academiei Privatiştilor Europeni cu sediul în Pavia, Italia s.a.
Av.dr. Florin Ciutacu este fondator şi Director al Editurii Themis Cart, editură cu profil juridic.
Pentru anul în curs av.dr. Florin Ciutacu şi colaboratorii săi pregătesc nu mai puţin de 19 lucrări.
"Pentru activitatea conştiincioasă şi eficientă în Preşedinţia României", în calitate de expert şi consilier-coordonator al Departamentului Juridic al Preşedinţiei României, av.dr. Florin Ciutacu a fost distins, cu prilejul Zilei de 1 Decembrie 2000, de Preşedintele României cu "Ordinul Naţional Serviciul Credincios, în grad de Ofiţer".


Noul Cod civil în România, în contextul tendinţelor mondiale de uniformizare a dreptului privat
Noul Cod civil şi legislaţia specială conexă - cadrul juridic pentru integrarea economică a României in spatiul economic european si mondial


În următoare perioadă, dl. Av. Dr. Florin Ciutacu, are în plan susţinerea unor conferinţe în ţară şi în străinătate, în principal pe două categorii de teme: 1. Elemente practice legate de dispoziţiile conţinute de Noul Cod civil şi de Noul Cod de procedură civilă; 2. Regimul juridic şi oportunităţi de a investi în România.
Pentru prima temă sunt deja programate sau în curs de a se programa, conferinţe la sediile Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară – Timiş, Vaslui, Braşov, Bucureşti, Galaţi, Argeş, Buzău, Călăraşi, Bistriţa, Bihor, Sălaj, Ialomiţa, Vrancea, unele dintre ele în colaborare cu Barourile de avocaţi din localităţile respective.
Asemenea conferinţe, cu tema amintită, sunt planificate a se desfăşura şi în străinătate: la Lausanne, în Elveţia, în colaborare cu Institutul Elveţian de Drept Comparat şi Facultatea de Drept din Fribourg; la Chişinău, în Republica Moldova, în colaborare cu Facultatea de Drept a Universităţii din Chişinău, în Japonia, în colaborare cu Univesitatea din Nagoya.

În ceea ce priveşte cea de-a doua serie de conferinţe –cu tema „Regimul juridic şi oportunităţi de a investi în România - , sunt antamate înţelegeri pentru susţinerea unor conferinţe şi seminarii, în cursul acestui an: Cu Camerea de Comerţ şi Industrie din Fribourg, Elveţia, la sediul Camerei; Cu Asociaţia Italiană de Arbitraj din Roma, la sediul Asociaţiei; cu Camera de Comerţ din Napoli, Italia, la sediul Camerei; cu Camera de Comerţ din Bruxelles, în cooperare cu Societatea de avocaţi din Bruxelles, Philippe Denis şi Asociaţii, la sediul Camerei; cu Camera de Comerţ, Industrie şi Servicii din Geneva, Elveţia, la sediul Camerei.
Privitor la această temă, care a are ca scop atragerea de investitori străini şi încheierea unor înţelegeri între mediile de afaceri şi între reprezentanţi ai organismelor publice din România şi din ţările respective, una dintre cele mai importante conferinţe, se va desfăşura la Shanghai, în China, în perioada 22-26 iulie 2013.

După o perioadă de peste douăzeci de ani, în care România a parcurs mai multe etape de adaptare la un sistem cu totul nou pentru ea şi cetăţenii săi, şi în care lumea a parcus, la rândul ei, etape de provocări date de schimbările majore care au avut loc în plan mondial, ţara noastră intră într-o nouă etapă, în care, concepte precum „globalizare”, „capitalism”, „socialism”, „individualism”, „solidarism” s.a., trebuiesc a fi regândite, umplute de un conţinut specific.
Prin poziţia sa strategică (confluenţa între Orient-Occident-şi Rusia), dar şi prin specificitatea sa, dată de o evoluţie istorică aparte (în care elemente cu specific oriental s-au armonizat cu împrumuturile realizate, pe parcursul în principal a ultimelor două secole, din arealul occidental), România poate fi o punte, un receptor a ceea ce i se „oferă” din exterior şi ”prelucrând” în propriul creuzet poate, credem, cataliza energii pe care, transmiţându-le în exterior, poate contribui la umplerea conceptelor despre care scriam, de conţinut.
România modernă a receptat, legislativ vorbind, în perioada sa modernă, elemente venite din Occident, iar mai apoi, s-a văzut a fi „supusă” viziunilor solidariste, duse la extrem (ne referim la perioada comunistă).
Rezistenţa la extremisme s-a manifestat în diferite moduri, în perioada modernă.
Ne vom referi numai la domeniul juridic, care, credem că poate fi un etalon de judecată pentru societatea românescă, privită sincronic şi diacronic.
Astfel, cât priveşte evoluţia legislativă, după adoptarea Codului civil român in anul 1865, au fost percepute două curente: cel care se opunea reglementării împrumutate aproape identic din dreptul franez (curent reprezentat, printre alţii, de Nicolae Iorga, care critica vehement Codul civil, ca necorespunzând spiritului poporului român); altul, de acceptare fără rezerve a împrumutului, ca reprezentând un simbol al modernizării României.
Practica judiciară de la noi a dat însă, de-a lungul vremii interpretări creatoare a dispoziţiilor conţinte de Codul civil, importanţi jurişti din perioada antebelică şi din cea interbelică (Nicolae Titulescu, printre alţii), încercând „impacarea” dispoziţiilor din Codul civil cu tradiţiile juridice romaneşti (care, nu trebuie uitat, veneau din Dreptul bizantin,-  moştenitor al dreptului roman, pe fondul căruia s-a construit apoi şi dreptul occidental, răspândit apoi în întrega lume -  şi cutumele slave).
Iar în perioada comunistă, România a fost una dintre puţinele ţări comuniste care nu a abrogat expres Codul civil, decât în unele materii  - cum ar fi dreptul familiei ori dispoziţiile relative la statutul juridic al persoanelor.
În perioada scursă din anul 1989 până în 2011, şcoala juridică românească de drept civil s-a confruntat cu dilema: „a fi sau a nu fi” un Nou Cod civil?
Reprezentanţii de frunte ai acestei şcoli au decis: Da, să fie un Nou Cod civil!
Şi s-a adoptat aceeaşi metodă din anul 1865 – anume transplantul juridic masiv din dreptul altor ţări. Însă, spre deosebire de Codul civil de la 1865, în normele din Noul Cod civil se regăseşte, iar acesta este un lucru lăudabil , partea contributivă a şcolii româneşti de drept civil, creatoare, din perioada 1865-2011 (intrarea în vigoare a Noului Cod civil).
Noul Cod civil român exprimă, credem, o tendinţă pe care o are codificarea naţională şi reglementările în materia dreptului internaţional, anume unificarea, cel puţin sub aspectul principiilor.
O asemenea tendinţă este probată de existenţa a numeroase Academii, Asociaţii ştiinţifice internaţionale, finanţate şi coordonate fie de Parlamentul European, fie de diverse organizaţii private, care eleborează proiecte de coduri, proiecte de acte normative internaţionale, care tocmai aceastea tind a realiza uniformizarea regulilor aplicabile în materie de drept privat.
Această nevoie de uniformizare exprimă tocmai „globalizarea” în economie.
Observând aceste lucruri, în urma participării chiar personal la astfel de proiecte de unificare a dreptului privat (cum ar fi Proiectul de Cod european al contractelor, elaborat de Academia din Pavia sau Draft Coommon Frame of Reference – Proiectul de Cod civil european -, elaborat sub coordonarea profesorului Christian von Bar de la Universitatea din Osanbruck), consider că explicitarea normelor din Noul Cod civil cade în sarcina noastră, a juriştilor români, aceasta nu numai în folosul colegilor jurişti români, dar în principal, în folosul destinatarilor normelor Codului – cetăţenii.
Nevoia explicitării normelor, a felului în care trebuiesc aplicate, rezidă, pe de o parte, din complexitatea de ansamblu a acestui act normativ, dar şi din existenţa unor instituţii juridice absolut noi pentru dreptul românesc (fiducia, garanţiile independente, preluarea de datorie, convenţiile matrimoniale etc). Corecta interpretare şi aplicare a acestor instituţii juridice noi, credem că se poate realiza nu numai printr-o analiză intrinsecă a acestor concepte juridice, dar şi prin raportare la precedentele practice cu care au fost confruntate sistemele juridice de la care noi le-am împrumutat  - Canada şi Franţa în principal, dar şi din sistemul anglo-saxon.
Observând aceste dificultăţi, credem că orice jurist român ar trebui să fie preocupat nu numai să înţeleagă pentru sine normele noi conţinute de Noul Cod civil, dar să înţeleagă şi în vederea aplicării corecte pentru destinatarii normelor, aceste texte de lege.
De aceea, personal, de la data intrării în vigoare a Noului Cod civil, am încercat, atât de la catedră, pentru studenţi, dar şi prin organizarea unor conferinţe naţionale şi internaţionale, să pun în lumină importanţa acestei reglementări, anume Noul Cod civil român.
M-am adresat şi am beneficiat de receptivitate în toate zonele ţării, organizând astfel de seminarii şi conferinţe, atât în zona Moldovei cât şi în sudul, centrul şi vestul ţării.
Nu am facut-o până acum în Maramureş, deşi consider că în zonă, aplicabilitatea normelor respectivului Cod ar putea prezenta un interes deosebit; aceasta şi datorită faptului că majoritatea juriştilor din zonă sunt formaţi la prestigioasa şcoală de drept de la Cluj Napoca; dar şi datorită faptului, cunoscut, că în zona respectivă mulţi cetăţeni români au avut şi au bune legături cu arealul juridic al Europei Occidentale – unii dintre ei au lucrat sau lucrează acolo; iar mulţi oameni de afaceri români au bune legături de business cu Europa Occidentală; de asemenea, există pentru zona un interes deosebit al firmelor occidentale în sensul dezvoltării a diverse afaceri în Maramures.
De aceea, considerăm că organizarea unei Conferinţe pe tema Noului Cod civil la Baia Mare, în care să se dezbată reglementările conţinte de Noul Cod civil, ar fi benefică, nu numai pentru practicienii şi teoreticienii Dreptului, dar în egală măsură pentru cei care dau „viaţă" normelor, prin practica lor zilnică, în principal pentru intreprinzători.


Regimul juridic şi oportunităţi de a investi în România. Căi de acţiuni concrete: China, Elveţia şi ţări membre ale UE


În strânsă conexiune cu cele arătate, şi răspunzând unor nevoi concrete de ordin economic, credem că acţiunile pe care le intreprindem, anume organizarea unor întâlniri între reprezentanţi ai unor organizaţii private şi cei ai unor organisme publice din România, cu reprezentanţi ai unor organizaţii similare din străinătate, pot reprezenta un mijloc prin care ţara noastră poate deveni un actor mai important decât este acum, într-o economie globalizată.
Am identificat, în cursul călătoriilor şi întâlnirilor pe care le-am avut în străinătate, un interes deosebit pentru România.
Iar acest interes aparţine nu numai întreprinzătorilor din Europa Occidentală, dar şi al celor din alte areale economice importante – Asia, SUA, Rusia – lucru indeobste cunoscut in mediile de afaceri.
Cu toate acestea, din păcate, exista si mulţi oameni de afaceri din strainatete care nu  au o informaţie foarte exactă nici asupra sistemului legislativ românesc şi nici asupra oportunităţilor concrete de a se implica investind în România, ori de a crea pieţe de desfacere pentru produsele realizate în România, pe piaţa lor.
De aceea, răspunzând nu numai unor nevoi de ordin academic, dar în principal unor nevoi de ordin practic, am iniţiat organizarea unor forumuri economice, seminarii şi conferinţe, cu parteneri din străinătate, tema generică a cestora fiind „Regimul juridic şi oportunităţi de a investi în România".
Am încheiat contracte în vederea organizării unor astfel de întâlniri, cu Camere de Comerţ, societăţi de avocatură, mediul universitar, alte categorii de instituţii ce ar putea sprijini astfel de acţiuni, din: Elveţia, Germania şi Italia s.a.
Urmează ca asemenea întruniri să aibă loc în perioada imediat următoare.
Considerăm un important succes antamarea organizării unei Conferinţe cu tema „Regimul juridic şi oportunităţi de a investi în România” la Shanghai, în China, în perioada 22-27 iulie anul curent.
Apreciem că este deosebit de important acest eveniment, deoarece, este cunoscut potenţialul economic al Chinei şi interesul lor în a finanţa diverse proiecte în diferite areale geografice din întreaga lume; pe de altă parte, potenţialul nostru de a oferi parteneriate cu intreprinderile chinezeşti credem că este unul important.
Nu ar fi dificil de creat o punte de colaborare, mai strânsă, între România şi China, aceasta deoarece, din punct de vedere juridic, cele două sisteme de drept sunt compatibile, căci şi dreptul privat chinez este parte componentă a familiei juridice romano-germanice, căreia îi aparţine şi România.
Dar nu numai atât, căci forţa financiară şi experienţa în managementul afacerilor, nu în ultimul rând compatibilităţile de sistem existente între cele două areale economice, credem că poate conduce la realizarea unor parteneriate solide, pe termen lung, intre Romania si China.
Cunoscând potenţialul zonei Maramureş, experienţa în ceea ce priveşte cooperarea internaţională, credem că participarea la asemenea acţiuni, cu finalitatea realizării unor înţelegeri concrete cu organizaţii din China, este oportună şi binevenită.

Am propus şi am găsit receptivitate la reprezentanţi ai diverselor organisme publice şi private din Maramureş faţă de acţiunile despre care am scris anterior.
Aştept cu deosebit interes finalizarea discuţiilor preliminare prin antamarea unor înţelegeri concrete. Asemenea acţiuni, bine susţinute, credem că ar putea reprezenta, pe termen lung, contribuţii importante, la nivel economic  în principal care privesc dezvoltarea zonei Maramureş, dar nu numai.


Av, Dr, Florin Ciutacu
17 martie 2013

TPL_BACKTOTOP
Folosim cookie-uri
Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului. Puteți decide singur dacă doriți să permiteți cookie-urile sau nu. Vă rugăm să rețineți că, dacă le respingeți, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului.