Un caz care confirmă faptul că ne apasă o justiţie şubredă, coruptă şi penală, a fost făcut astăzi public de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Impostori de toate felurile investiţi în sistemul juridic îi fură pe cetăţeni inventând dosare în urma cărora anumite persoane se aleg cu terenuri sau locuinţe. Asta în timp ce, oameni oneşti, cu studii şi capabili să apere drepturile cetăţenilor şi drepturile statului român sunt purtaţi prin instanţele de judecată pentru a-şi primi un post de avocat în acest sistem.

Preşedintele Judecătoriei Răcari din judeţul Dâmboviţa, împreună cu un avocat şi trei grefieri din cadrul Baroului Dâmboviţa, precum şi o altă persoană din afara sistemului au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, fiind acuzaţi de comiterea mai multor infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor personale, fals intelectual, uz de fals şi complicitate la aceste infracţiuni.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Ploieşti, iar persoanele prejudiciate prin pronunţarea în mod ilegal a hotărârilor judecătoreşti date s-au constituit părţi civile cu sumele de 300.000 de euro şi 30.000 lei.

Acuzaţii aduse grupului

Judecătoarea Florica Mihalcea, fost preşedinte al Judecătoriei Răcari, din Judeţul Dâmboviţa a fost acuzată de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj nepatrimonial, în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial, două infracţiuni de fals intelectual săvârşit în realizarea scopului urmărit prin infracţiunea de abuz în serviciu, ambele în formă continuată,precum şi două infracţiuni de uz de fals, săvârşit în realizarea scopului urmărit prin infracţiunea de abuz în serviciu, ambele în formă continuată, De asemenea, grefierul Judecătoriei, Aurelia Gina Şerban a fost trimisă în judecată pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, fals intellectual şi uz de fals.
Nici grefierul registrator din cadrul Judecătoriei nu a fost iertat de procurori. Florentina Alexandru a fost acuzată de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj nepatrimonial, în formă continuată.
Iar în sarcina grefierei arhivar, din cadrul aceleiaşi judecătorii, Maria Mezei, s-au reţinut infracţiunile de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals.
Elena Daniela Petrea, avocat în cadrul Baroului Dâmboviţa, este acuzată de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui avantaj patrimonial şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârşit în realizarea scopului urmărit prin complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată.
De asemenea, Mirela Dorina Butiseacă, una dintre beneficiarele infracţiunilor comise de judecătoare, avocat şi grefieri, este acuzată de complicitate şi fals în înscrisuri.

Enigma metodologiei desluşită

Procurorii DNA au desluşit şi modul de lucru a grupului infracţional. Aceştia arătând într-un comunicat făcut public că “În cursul anului 2009 inculpata Mihalcea Florica, în calitate de preşedinte al Judecătoriei Răcari, judeţul Dâmboviţa, cu ajutorul inculpatelor Şerban Gina Aurelia, grefierul său de complet şi Alexandru Florentina, grefier registrator la aceeaşi instanţă, a pronunţat un număr de patru hotărâri judecătoreşti, rămase definitive, prin exercitarea cu rea credinţă a funcţiei de judecător şi prin încălcarea normelor de procedură civilă. Toate cele patru dosare civile au fost constituite în mod fictiv în numele unor reclamanţi care nu formulaseră niciodată pretinsele cereri de chemare în judecată ce aveau ca scop anularea unui partaj succesoral consfinţit de către trei fraţi printr-o tranzacţie din luna ianuarie 2008. Dosarele respective au fost „fabricate” de către Mihalcea Florica, beneficiind şi de ajutorul inculpatelor Şerban Gina Aurelia şi Alexandru Florentina, iar cercetarea judecătorească şi dezbaterile cu părţile, care nu au fost niciodată prezente, au fost simulate; de asemenea, Mihalcea Florica a schimbat termenele de judecată pentru ca dosarele să ajungă la completul prezidat de ea, iar pretinsele cereri de preschimbare a termenelor de judecată au fost judecate toate în aceeaşi zi, în absenţa părţilor pe baza unor înscrisuri false. În consecinţă, în această modalitate, pretinşilor reclamanţi li s-a încălcat dreptul la un proces echitabil, în sensul că au fost în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile procesuale, iar din cuprinsul tranzacţiei cu obiect partajul succesoral au fost scoase mai multe suprafeţe de teren arabil situate în extravilanul comunei Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa. Aceste terenuri au făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare încheiate în mod valabil cu persoanele cărora li s-a atribuit, în fals, calitatea de reclamanţi în trei dintre aceste dosare.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, pentru ca inculpata Butiseacă Dorina Mirela să devină proprietara unei locuinţe situate în municipiul Bucureşti, inculpata Mihalcea Florica, cu ajutorul inculpatelor Şerban Gina Aurelia, grefier de şedinţă, Mezei Maria, grefier arhivar şi Petrea Daniela Elena, avocat în cadrul Baroului Dâmboviţa, în cursul lunii septembrie 2009, a soluţionat un dosar civil cu încălcarea normelor de procedură civilă şi pe baza unor înscrisuri false. Astfel, inculpata a pronunţat o hotărâre judecătorească în baza căreia Butiseacă Dorina Mirela a devenit proprietara unei garsoniere în condiţiile în care proprietarul de la care a cumpărat încheiase cu alte persoane o promisiune de vânzare cumpărare a aceluiaşi imobil. Pronunţarea acestei hotărâri judecătoreşti a fost posibilă prin încălcarea nomelor legale privind competenţa teritorială, preschimbarea termenului de judecată fără motive temeinice, menţionarea în fals a faptului că vânzătorul imobilului este prezent la şedinţa de judecată, că a participat la interogatoriul realizat de judecător şi că este de acord cu acţiunea formulată de Butiseacă Dorina Mirela. Persoanele prejudiciate prin pronunţarea în mod illegal a hotărârilor judecătoreşti menţionate mai sus s-au constituit părţi civile în procesul penal cu sumele de 300.000 de euro şi 30.000 lei” .

TPL_BACKTOTOP
Folosim cookie-uri
Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului. Puteți decide singur dacă doriți să permiteți cookie-urile sau nu. Vă rugăm să rețineți că, dacă le respingeți, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului.